Internetový portál Svépomocí.cz

Komunikace na koncového zákazníka - stavebník a investor

web Svépomocí.cz

0
uživatelů za posledních 12 měsíců

Youtube kanál

0
odběratelů

Facebook stránka

0
sledujících

Instagram

0
sledujících

Emailová databáze

0
kontaktů

Kdo Svépomocí.cz používá

Partneři, kteří Svépomocí.cz pravidelně využívají pro své kampaně

a dalších 80+ výrobců a dodavatelů pro stavbu či rekonstrukci 

Svépomocí ŽIVĚ

V roce 2019 jsme dokončili stavbu a natáčení vzorového domu

vizualizace 2015

skutečnost 2019

0
natočených videí
při stavbě domu
0
videí doposud
publikováno
0
přihlášených stavebníků
na 23 workshopech

37 500 000

zhlédnutí na Youtube

mají dohromady videa na kanálu Svépomocí.cz

84 000 000 zhlédnutí za 11 měsíců

Video zachycující realizaci projektu Svépomocí ŽIVĚ v průběhu prvních 2 let jsme v únoru 2019 poskytli zahraniční Facebookové stránce DIY & Crafts

Za 11 měsíců od zveřejnění má 84 000 000 zhlédnutí a v jednom okamžiku jej obvykle sleduje kolem 500 diváků.

Statistiky zaznamenaly 591 000 lajků,
363 000 sdílení a 23 000 komentářů.

V současné schvíli již naše video na FB stránce DIY & Crafts není dostupné

Stavba dalšího domu začala v květnu 2020

Stavění nás baví. Fotografie, videa a workshopy zase baví naše fanoušky. Proto jsme se v roce 2020 opět vrhli do budování a začali stavět první e4 dům svépomocí v České republice.
Průběh stavby můžete sledovat na Svépomocí.cz a sociálních sítích.

80

hlavních témat videí

200+

vlogů na Youtube a Facebooku

1000+

fotografií na web, Facebook a Instagram

Chcete vlastní kampaň na Svépomocí.cz

Napište nebo zavolejte. Společně najdeme řešení.